خبر مهم به پرتال بزرگ مدرسه خوش آمدید
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

اخبار و رویداد‌های عمومی

بیشتر

جلسه آموزش خانواده دوره دوم متوسطه
۵۲
۰
۰
۵ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه آموزش خانواده دوره دوم متوسطه

جلسه آموزش خانواده دوره دوم متوسطه

کسب مجوز مربیگری جناب آقای صفایی اردکانی
۳۹۷
۴
۰
۵ ماه پیش
رویدادهای عمومی

کسب مجوز مربیگری جناب آقای صفایی اردکانی

تبریک به دانش آموز پایه دهم، جناب آقای علیرضا صفایی اردکانی

طرح ایما دوره دوم متوسطه
۵۵
۰
۰
۶ ماه پیش
رویدادهای عمومی

طرح ایما دوره دوم متوسطه

طرح ایما دوره دوم متوسطه

اردوی بوشهر - متوسطه دوم
۶۶۳
۹
۱
۷ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اردوی بوشهر - متوسطه دوم

گزارش تصویری اردوی بوشهر - بهمن ماه ۱۴۰۱ - متوسطه دوم

پایان آزمون های ترم اول دی ماه متوسطه دوره دوم
۳۷۰
۵
۱
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

پایان آزمون های ترم اول دی ماه متوسطه دوره دوم

گزارش تصویری از آخرین روز امتحانات پایان ترم دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

جلسه انجمن اولیا و مربیان متوسطه دوره دوم
۴۱۷
۹
۱
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه انجمن اولیا و مربیان متوسطه دوره دوم

جلسه انجمن اولیا و مربیان متوسطه دوم دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

جلسه شورای دبیران دوره دوم متوسطه
۴۵
۰
۰
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه شورای دبیران دوره دوم متوسطه

جلسه شورای دبیران دوره دوم متوسطه

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره دوم متوسطه
۳۲
۰
۰
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره دوم متوسطه

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دوره دوم متوسطه

جلسه شورای دانش آموزی متوسطه دوره دوم
۴۴۷
۴
۲
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه شورای دانش آموزی متوسطه دوره دوم

گزارش تصویری جلسه شورای دانش آموزی متوسطه دوره دوم امام هادی (ع) در تاری ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱

جلسه شورای دانش آموزی دوره دوم متوسطه
۲۹
۰
۰
۸ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه شورای دانش آموزی دوره دوم متوسطه

جلسه شورای دانش آموزی دوره دوم متوسطه

پسران