خبر مهم به پرتال بزرگ مدرسه خوش آمدید
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

اخبار و رویداد‌های عمومی

بیشتر

نوبت بندی مقطع ابتدایی
۳۱۵
۱
۰
۱۱ روز پیش
رویدادهای عمومی

نوبت بندی مقطع ابتدایی

نوبت بندی مقطع ابتدایی

اندازه گیری لباس فرم ورزشی
۲۱۶
۲
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اندازه گیری لباس فرم ورزشی

جدول زمانبندی اندازه گیری لباس فرم ورزشی دبستان

اردوی کمپینگ مدرسه برترین های دبستان
۳۰۵
۴
۰
۳ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اردوی کمپینگ مدرسه برترین های دبستان

کلیپ کامل اردوی تشویقی انگیزشی کمپینگ مدرسه برترین های دبستان

کلیپ گوشه ای از فعالیت های دبستان
۴۱۸
۳
۰
۴ ماه پیش
رویدادهای عمومی

کلیپ گوشه ای از فعالیت های دبستان

دانلود و تماشای کلیپ گوشه ای از فعالیت های مقطع دبستان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدید مهندس هادیان از کلاس های دبستان
۸۷
۰
۰
۴ ماه پیش
رویدادهای عمومی

بازدید مهندس هادیان از کلاس های دبستان

بازدید مهندس هادیان از کلاس های دبستان

اردوی سیرک دبستان
۴۸
۰
۰
۵ ماه پیش
رویدادهای عمومی

اردوی سیرک دبستان

اردوی سیرک دبستان

جشن خودکار دبستان
۵۹
۰
۰
۵ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جشن خودکار دبستان

جشن خودکار دبستان

جلسه آموزش خانواده دبستان
۴۳
۰
۰
۵ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه آموزش خانواده دبستان

جلسه آموزش خانواده دبستان

جلسه شورای آموزگاران دبستان
۴۰
۰
۰
۶ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه شورای آموزگاران دبستان

جلسه شورای آموزگاران دبستان

جلسه رئیس مجتمع با کادر دبستان
۳۱
۰
۰
۶ ماه پیش
رویدادهای عمومی

جلسه رئیس مجتمع با کادر دبستان

جلسه رئیس مجتمع با کادر دبستان

پسران