اطلاعات تماس

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۵۰۵۷۸۴ ابتدایی

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۵۰۵۱۱۹ متوسطه اول

شبکه‌های اجتماعی

آدرس

شیراز، شهرک گلستان، بلوار سنگی، مجتمع آموزشی فرهنگی ورزشی امام هادی(علیه السلام) 07136505014 متوسطه دوم

پسران