اطلاعات تماس

تلفن تماس: ۰۹۳۸۳۱۳۶۹۹۳

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۵۰۶۱۰۴

شبکه‌های اجتماعی

آدرس

شیراز، شهرک گلستان، بلوار سنگی، مجتمع آموزشی فرهنگی ورزشی امام هادی(علیه السلام)

پسران